آگلونما سفید Aglaonema

آگلونما سفیدAGLAONEMA - 3


قیمت : 35000 تومان
تخفیف : 5,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 30,000 تومان

Aglaonema Costatum, Evergreen

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس (تیپاکس) – پیک