آگلونما سفید Aglaonema

آگلونما سفیدAGLAONEMA - 3


35,000 تومان

10 در انبار

Aglaonema Costatum, Evergreen

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس (تیپاکس) – پیک