کراسولاتتراگونا Crassula tetragona
کراسولا تتراگونا Crassula tetragona
کراسولاتتراگونا Crassula tetragona
کراسولا تتراگونا Crassula tetragona

کراسولا تتراگونا.S1 - 103-1


3,000 تومان

18 در انبار

Crassula tetragona


  • فروش تک: قیمت محصول هر عدد 3000 – 2000 تومان

  • سایز گلدان: 6