روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata
روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata
روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata
روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata

روسچیا آنکیناتاS1 - 105


قیمت : 24,000 تومان

Ruschia uncinata

  • قیمت محصول هرکارتن 24,000 تومان

  • سایز گلدان: 6
  • تعداد در کارتن: 25 عدد
  • ارسال شهرستان: باربری