شمعدانی مینیاتور Pelargonium
شمعدانی مینیاتور Pelargonium
شمعدانی مینیاتور Pelargonium
شمعدانی مینیاتور Pelargonium

شمعدانی مینیاتورS1 - 109


Pelargonium


  • فروش عمده: قیمت محصول هرکارتن 25,000 – 23,000 تومان

  • سایز گلدان: 6
  • تعداد در کارتن: 25 عدد