افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa
افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa
افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa
افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa

افوربیا فلاناگانی مدوساS3 - 102


15,000 تومان

20 در انبار

Euphorbia flanaganii Medusa


  • قیمت محصول هرعدد 15,000 – 13,000 تومان

  • سایز گلدان: 8