کراسولا آربروسکانس Crassula arborescens
کراسولا آربروسکانس Crassula arborescens
کراسولا آربروسکانس Crassula arborescens
کراسولا آربروسکانس Crassula arborescens

کراسولا آربروسکانسS1 - 129


3,000 تومان

8 در انبار

دسته:
برچسب:

Crassula arborescens

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس (تیپاکس) – پیک