هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis
هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis
هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis
هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

هاورتیا شیشه ایS5 - 101


قیمت : 4000 تومان
تخفیف : 1,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 3,000 تومان

Haworthia cymbiformis


  • قیمت محصول هرعدد 4000 – 3000 تومان

  • سایز گلدان: 6