اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys

اپونتیا خرگوشیC1 - 11


4,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

Opuntia microdasys

  • سایز گلدان: 6