کراسولا اواتا ابلق Crassula ovata
کراسولا اواتا ابلق Crassula ovata
کراسولا اواتا ابلق Crassula ovata
کراسولا اواتا ابلق Crassula ovata

کراسولا اواتا ابلقS1 - 128


3,000 تومان

19 در انبار

دسته:
برچسب:

Crassula ovata

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس (تیپاکس) – پیک