نوتو خورشیدی
نوتو خورشیدی

نوتو خورشیدیC2 - 103


قیمت : 15000 تومان
تخفیف : 2,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 13,000 تومان
برچسب:

Notocactus leninghausii


  • قیمت محصول هرعدد 15,000 – 13,000 تومان

  • سایز گلدان: 8