پورتولاکاریا افرا خرفه ابلق Portulacaria afra
پورتولاکاریا افرا خرفه ابلق Portulacaria afra
پورتولاکاریا افرا خرفه ابلق Portulacaria afra
پورتولاکاریا افرا خرفه ابلق Portulacaria afra

پورتولاکاریا افرا خرفه ابلقS1 - 132


3,000 تومان

13 در انبار

آخرین بروزرسانی قیمت : 1398/01/23

دسته:
برچسب:

 Portulacaria afra variegated

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس(تیپاکس) – پیک