اپونتیا کاغذی Opuntia Brasiliensis
اپونتیا کاغذی
اپونتیا کاغذی Opuntia Brasiliensis
اپونتیا کاغذی

اپونتیا کاغذیC1 - 102


قیمت : 3000 تومان
تخفیف : 1,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 2,000 تومان
برچسب:

Opuntia Brasiliensis


  • قیمت محصول هر عدد 3000 – 2000 تومان

  • سایز گلدان: 6