ژمینوکالیسیوم پفانزی بروچی

ژمینوکالیسیوم پفانزی بروچیC2 - 104


قیمت : 9000 تومان
تخفیف : 2,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 7,000 تومان
برچسب:

Gymnocalycium pfanzii


  • قیمت محصول هر عدد 9000 – 7000 تومان

  • سایز گلدان: 8