Pachypodium

نخل ماداگاسکار Madagascar Palm

نخل ماداگاسکار

نخل ماداگاسکارگیاهان شاداب مانند کاکتوس هستند، اما تفاوت اصلی این است که دارای برگ های قابل مشاهده است در این مطلب مراقبت از درختچه های زیبای نخل ماداگاسکار ....با  مجله اینترنتی مزرعه کاکتوس ایران زمین همراه باشید. در برخی گونه ها برگ ...
0