بسته کامل از هر آنچه که نیاز دارید

تا پایان سه شنبه 20 مهر

بسته کامل

گلدان چوبی

گلدان چوبی

8,000 تومان
نمایش سریع محصول
گلدان پلاستیکی

گلدان پلاستیکی

150,000 تومان350,000 تومان
نمایش سریع محصول
گلدان تنه درختی

گلدان تنه درختی

20,000 تومان
نمایش سریع محصول
گاستریا کاریناتا Gasteria carinata

گاستریا کاریناتا

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
گاستریا بیکالر

گاستریا بیکالر

ناموجود
نمایش سریع محصول
کود36-12-12

کود36-12-12

7,000 تومان
نمایش سریع محصول

فروش ویژه

گلدان چوبی

گلدان چوبی

8,000 تومان
نمایش سریع محصول
گلدان پلاستیکی

گلدان پلاستیکی

150,000 تومان350,000 تومان
نمایش سریع محصول
گلدان تنه درختی

گلدان تنه درختی

20,000 تومان
نمایش سریع محصول
گاستریا کاریناتا Gasteria carinata

گاستریا کاریناتا

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
گاستریا بیکالر

گاستریا بیکالر

ناموجود
نمایش سریع محصول
کود36-12-12

کود36-12-12

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
کود10-50-10

کود10-50-10

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
کود 20-20-20 NPK

کود 20-20-20

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
کود سولفات منگنز Manganese Sulphate

کود سولفات منگنز

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
کود اسید هیومیک Humic acid manure

کود اسید هیومیک

7,000 تومان
نمایش سریع محصول

کلیستو استورسی

ناموجود
نمایش سریع محصول
حراج! کراپتووریا فِردایوس Graptoveria Fred Ives

کراپتووریا فِرد ایوس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراپتووریا فِردایوس Graptoveria Fred Ives

کراپتووریا فِرد ایوس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کراپتووریا آکااولیس Graptoveria acaulis

کراپتووریا آکااولیس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراپتووریا آکااولیس Graptoveria acaulis

کراپتووریا آکااولیس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول

کراسولا پرفوراتا (مطبق)

ناموجود
نمایش سریع محصول
کراسولا نیکلاک مهره ای

کراسولا نیکلاک مهره ای

4,000 تومان55,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کراسولا نودیکالیس Crassula nudicaulis

کراسولا نودیکالیس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا نودیکالیس Crassula nudicaulis

کراسولا نودیکالیس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا مسمبرانتموس

کراسولا مسمبرانتموس

ناموجود
نمایش سریع محصول
کراسولا سم اسبی

کراسولا سم اسبی

8,000 تومان165,000 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا سارمنتوسا ابلق

کراسولا سارمنتوسا ابلق

4,000 تومان65,000 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا روپستریس عروسکی

کراسولا روپستریس عروسکی

ناموجود
نمایش سریع محصول
حراج! کراسولاتتراگونا Crassula tetragona

کراسولا تتراگونا.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولاتتراگونا Crassula tetragona

کراسولا تتراگونا

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کراسولا اواتا Crassula ovata

کراسولا اواتا.

4,000 تومان 3,500 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کراسولا اواتا ابلق

کراسولا اواتا-ابلق

4,000 تومان 3,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا اواتا ابلق

کراسولا اواتا ابلق

25,000 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا اواتا Crassula ovata

کراسولا اواتا

25,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کراسولا آربروسکانس Crassula

کراسولا آربروسکانس.

4,000 تومان 3,500 تومان
نمایش سریع محصول
کراسولا آربروسکانس Crassula

کراسولا آربروسکانس

25,000 تومان
نمایش سریع محصول

کوریفانتا الفانتیدنس مکزیکو (پیوندی)

160,000 تومان
نمایش سریع محصول

کاکتوس اچینوپسیس ابلق

225,000 تومان
نمایش سریع محصول
کاکتوس اچینو رنگی Echinocactus

کاکتوس اچینو رنگی

99,000 تومان
نمایش سریع محصول
کاکتوس اچینو تیغ رنگی Echinocactus

کاکتوس اچینو تیغ رنگی

95,000 تومان
نمایش سریع محصول
کامائه سرئوس Chamaecereus

کامائه سرئوس

3,000 تومان35,000 تومان
نمایش سریع محصول
کالانکوئه کرکی

کالانکوئه کرکی

8,000 تومان
نمایش سریع محصول
کالانکوئه فدتسچنکوی

کالانکوئه فدتسچنکوی

3,000 تومان28,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! کالانکوئه بلوسفلدیانا Kalanchoe blossfeldiana

کالانکوئه بلوسفلدیانا.

4,000 تومان 3,500 تومان
نمایش سریع محصول
کالانکوئه بلوسفلدیانا Kalanchoe blossfeldiana

کالانکوئه بلوسفلدیانا

25,000 تومان
نمایش سریع محصول
کارنژیا گیگانته ساگوارا Carnegiea gigantea Saguaro

کارنژیا گیگانته ساگوارا

18,000 تومان195,000 تومان
نمایش سریع محصول
ژمینوکالیسیوم پفانزی بروچی

ژمینوکالیسیوم پفانزی بروچی

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
ژمینو کالیسیوم پفانزی بروچی

ژمینو کالیسیوم پفانزی بروچی

25,000 تومان
نمایش سریع محصول
پیله آ میکروفیلا سرخس مینیاتوری

پیله آ میکروفیلا سرخس مینیاتوری

ناموجود
نمایش سریع محصول
پیت ماس Peat Moss

پیت ماس

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک-کاکتوس Cactus Pack

پک کاکتوس.

105,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک کاکتوس

پک کاکتوس

85,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک کاکتوس کلکسیونی

پک کاکتوس کلکسیونی

175,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک-کاکتوس Cactus Pack

پک-کاکتوس

90,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک میکس

پک میکس

60,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک-ساکولنت

پک-ساکولنت

22,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک ساکولنت کلکسیونی

پک ساکولنت کلکسیونی

135,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک ساکولنت ویژه

پک ساکولنت ویژه

70,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک ساکولنت

پک ساکولنت

20,000 تومان
نمایش سریع محصول
پک ارزان کاکتوس cactus

پک ارزان کاکتوس

85,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! پک ارزان ساکولنت succulent

پک ارزان ساکولنت

35,000 تومان 30,000 تومان
نمایش سریع محصول
پورتولاکاریا افرا ابلق

پورتولاکاریا افرا (خرفه ابلق)

3,000 تومان27,000 تومان
نمایش سریع محصول

پورتولاکاریا افرا

3,000 تومان27,000 تومان
نمایش سریع محصول
پلکترانتوس ابلق Plectranthus verticillatus

پلکترانتوس ابلق

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
پاچیفیتوم کامپکتوم

پاچیفیتوم کامپکتوم

4,000 تومان50,000 تومان
نمایش سریع محصول
پاچیفیتوم اویفروم صورتی

پاچیفیتوم اویفروم صورتی

4,000 تومان50,000 تومان
نمایش سریع محصول
پاخی سرئوس پرینگلی

پاخی سرئوس پرینگلی

18,000 تومان195,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

هاورتیا گلابراتا.

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

هاورتیا گلابراتا

144,000 تومان
نمایش سریع محصول

هاورتیا کیمبی (ابلق)

35,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا کوآرکتاتا ستونی Haworthia coarctata

هاورتیا کوآرکتاتا ستونی.

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا کوآرکتاتا ستونی Haworthia coarctata

هاورتیا کوآرکتاتا ستونی

175,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

هاورتیا شیشه ای.

4,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

هاورتیا شیشه ای

65,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاورتیا زبرا گورخری

هاورتیا زبرا گورخری

8,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاماتوکاکتوس ستیسپینوس

هاماتوکاکتوس ستیسپینوس

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
هاماتو کاکتوس ستیسپینوس

هاماتو کاکتوس ستیسپینوس

6,000 تومان80,000 تومان
نمایش سریع محصول
نوتوخورشیدی

نوتوخورشیدی

ناموجود
نمایش سریع محصول
نوتو ساب مامولوس

نوتو ساب مامولوس

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
نوتو خورشیدی Notocactus leninghausii

نوتو خورشیدی.

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
نوتو خورشیدی Notocactus leninghausii

نوتو خورشیدی

192,000 تومان
نمایش سریع محصول
نخل گیی

نخل گیی

35,000 تومان
نمایش سریع محصول
نخل ماداگاسکار Madagascar Palm

نخل-ماداگاسکار

ناموجود
نمایش سریع محصول
نخل_ماداگاسکار Madagascar Palm

نخل_ماداگاسکار

ناموجود
نمایش سریع محصول
مامیلاریا گراسیلیس Mammillaria gracilis

مامیلاریا گراسیلیس

3,000 تومان38,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا گامری

مامیلاریا گامری

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا پلوموزا

مامیلاریا پلوموزا

249,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا هانیانا

مامیلاریا هانیانا

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا نونسی

مامیلاریا نونسی

6,000 تومان80,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا رودانتا

مامیلاریا رودانتا

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا بومبایسینا

مامیلاریا بومبایسینا

175,000 تومان
نمایش سریع محصول
مامیلاریا الانگاتا Mammillaria elongata

مامیلاریا الانگاتا.

ناموجود
نمایش سریع محصول
مامیلاریا الانگاتا Mammillaria elongata

مامیلاریا الانگاتا

ناموجود
نمایش سریع محصول
مامیلاریا اریترا

مامیلاریا اریترا

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول

مامیلاریا آشیانه کمپ توتریچا

ناموجود
نمایش سریع محصول
لیتوپس وانتسی

لیتوپس وانتسی

6,000 تومان98,000 تومان
نمایش سریع محصول

لوفوفورا ویلیامزی (پیوندی)

110,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! لامپرانتوس بلاندوس Lampranthus blandus

لامپرانتوس بلاندوس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
لامپرانتوس بلاندوس Lampranthus blandus

لامپرانتوس بلاندوس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
فوکوریا دندان ببری Faucaria tigrina

فوکوریا دندان ببری

ناموجود
نمایش سریع محصول
فروکاکتوس رکورویس Ferocactus recurvus

فروکاکتوس رکورویس

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
فرولاتیس پینوس

فرولاتیس پینوس

6,000 تومان80,000 تومان
نمایش سریع محصول
فرو کاکتوس رکورویس

فرو کاکتوس رکورویس

6,000 تومان80,000 تومان
نمایش سریع محصول
فرو لاتیس پینوس

فرو لاتیس پینوس

9,000 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! شمعدانی مینیاتور Pelargonium

شمعدانی مینیاتور.

ناموجود
نمایش سریع محصول
شمعدانی مینیاتور Pelargonium

شمعدانی مینیاتور

ناموجود
نمایش سریع محصول
سولکو ربوتیا

سولکو ربوتیا (پیوندی)

375,000 تومان
نمایش سریع محصول

سوفالو سرئوس (اولد من)

18,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! سنسیو تالینودس Senecio talinoides

سنسیو تالینودس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
سنسیو تالینودس Senecio talinoides

سنسیو تالینودس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! سنسیو الخورنس Senecio Elkhorns

سنسیو الخورنس.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
سنسیو الخورنس Senecio Elkhorns

سنسیو الخورنس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
سمپریوم-لب ماتیکی

سمپریوم-لب ماتیکی

6,000 تومان98,000 تومان
نمایش سریع محصول
سمپریوم لب ماتیکی

سمپریوم لب ماتیکی

ناموجود
نمایش سریع محصول
سمپریوم لب-ماتیکی

سمپریوم لب-ماتیکی

ناموجود
نمایش سریع محصول
سمپریوم آراچنودیوم عنکبوتی

سمپریوم آراچنودیوم عنکبوتی

ناموجود
نمایش سریع محصول
سم

سم

15,000 تومان45,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! سفالوسرئوس پیرمرد

سفالوسرئوس پیرمرد

275,000 تومان 240,000 تومان
نمایش سریع محصول
سرئوس پرویانوس مونستروس صخره ای Cereus peruvianus monstrose

سرئوس پرویانوس مونستروس صخره ای

40,000 تومان
نمایش سریع محصول
سرئوس مونستروس مینیاتور صخره ای Cereus peruvianus monstrose

سرئوس مونستروس مینیاتور صخره ای

75,000 تومان
نمایش سریع محصول
سدوم گراپتو

سدوم گراپتو

3,000 تومان28,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! سدوم کرمنوفیلا Sedum Cremnophila

سدوم کرمنوفیلا.

6,000 تومان 5,000 تومان
نمایش سریع محصول
سدوم کرمنوفیلا Sedum Cremnophila

سدوم کرمنوفیلا

98,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! سدوم کراپتودارلی سانشاین Graptosedum Darley Sunshine

سدوم کراپتو دارلی سانشاین.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
سدوم کراپتودارلی سانشاین Graptosedum Darley Sunshine

سدوم کراپتو دارلی سانشاین

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
سدوم بوریتو

سدوم بوریتو

3,000 تومان30,000 تومان
نمایش سریع محصول

ساکولنت آلواینوپسیس پرسی

8,000 تومان
نمایش سریع محصول
آئونیوم آربریوم بنفش

آئونیوم آربریوم بنفش

4,000 تومان35,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata

روسچیا آنکیناتا.

3,000 تومان 2,500 تومان
نمایش سریع محصول
روسچیا آنکیناتا Ruschia uncinata

روسچیا آنکیناتا

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
دیش گاردن گلدان سفالی Dish Garden pottery

دیش گاردن گلدان سفالی

115,000 تومان
نمایش سریع محصول
دیش گاردن افوربیا Dish Garden euphorbia

دیش گاردن افوربیا

55,000 تومان
نمایش سریع محصول
خاک مخصوص

خاک مخصوص

7,000 تومان
نمایش سریع محصول
تیتانوپسیس کالکارئا

تیتانوپسیس کالکارئا

8,000 تومان150,000 تومان
نمایش سریع محصول
برونسیا اپیکولاتا

برونسیا اپیکولاتا

3,000 تومان30,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینوگروزونی

اچینوگروزونی

8,500 تومان96,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینوکاکتوس گروزونی

اچینوکاکتوس گروزونی

6,000 تومان75,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینوفوسالوکاکتوس کریسپاتوس Echinofossulucactus crispatus

اچینوفوسالوکاکتوس کریسپاتوس

12,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینو گروزونی تیغ سفید

اچینو گروزونی تیغ سفید

55,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینو گروزونی

اچینو گروزنی

25,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچینو رنگی Echinocactus

اچینو رنگی

125,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریاایمبریکاتا

اچوریاایمبریکاتا

4,000 تومان65,000 تومان
نمایش سریع محصول

اچوریا لوتا

58,000 تومان
نمایش سریع محصول

اچوریا رنگی

ناموجود
نمایش سریع محصول
حراج! اچوریا-رامیلته Echeveria ramillette

اچوریا رامیلته.

6,000 تومان 5,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریا-رامیلته Echeveria ramillette

اچوریا-رامیلته

100,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریا رامیلته

اچوریا رامیلته

ناموجود
نمایش سریع محصول
اچوریا دومینگو

اچوریا دومینگو

55,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریا ایمبریکاتا

اچوریا ایمبریکاتا

6,000 تومان65,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریا الگانس

اچوریا الگانس

24,000 تومان
نمایش سریع محصول
حراج! اچوریا آگاویدوس کوردرویی

اچوریا آگاویدوس کوردرویی.

30,000 تومان 27,000 تومان
نمایش سریع محصول
اچوریا آگاویدوس کوردرویی

اچوریا آگاویدوس کوردرویی

ناموجود
نمایش سریع محصول
حراج! اچوریا-آموانا Echeveria amoena

اچوریا آموانا.

ناموجود
نمایش سریع محصول
اچوریا-آموانا Echeveria amoena

اچوریا-آموانا

ناموجود
نمایش سریع محصول
اچوریا آموانا

اچوریا آموانا

ناموجود
نمایش سریع محصول
اپونتیا کاغذی Opuntia Brasiliensis

اپونتیا کاغذی

3,000 تومان30,000 تومان
نمایش سریع محصول
اپونتیا خرگوشی

اپونتیا خرگوشی

4,000 تومان40,000 تومان
نمایش سریع محصول

اورئو سرئوس ترولی

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیافردوس

افوربیافردوس

3,000 تومان28,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیاتیریگونا

افوربیاتیریگونا

15,000 تومان195,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا لدینی

افوربیا لدینی

ناموجود
نمایش سریع محصول
افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa

افوربیا فلاناگانی مدوسا.

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا فلاناگانی مدوسا Euphorbia flanaganii Medusa

افوربیا فلاناگانی مدوسا

135,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا فلاناگانی دفرمه Euphorbia

افوربیا فلاناگانی دفرمه.

15,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا فلاناگانی دفرمه Euphorbia

افوربیا فلاناگانی دفرمه

135,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا فردوس

افوربیا فردوس

4,000 تومان32,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا تیریگونا بنفش

افوربیا تیریگونا بنفش

ناموجود
نمایش سریع محصول
افوربیا تیریگونا

افوربیا تیریگونا

15,000 تومان195,000 تومان
نمایش سریع محصول
افوربیا اوبسا