فروشگاه

 • هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

  هاورتیا گلابراتا.

  15,000 تومان
  haworthia glabrata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 15,000 - 12,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

  هاورتیا گلابراتا

  144,000 تومان
  haworthia glabrata خرید عمده: قیمت محصول هرکارتن 144,000 تومان سایز گلدان: 8 تعداد در کارتن: 16
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا کیمبی (ابلق)

  35,000 تومان
  ساکولنت هاورتیا کیمبی فورمیس ابلق Haworthia cymbiformis f. variegata اسم فارسی ساکولنت شیشه ای ابلق طبقه بندی شده سر خانواده: Xanthorrhoeaceae زیر خانواده: Asphodeloideae نوع: Haworthia
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا کوآرکتاتا ستونی Haworthia coarctata

  هاورتیا کوآرکتاتا ستونی.

  15,000 تومان
  Haworthia coarctata خرید تک، قیمت محصول هر عدد 15,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا کوآرکتاتا ستونی Haworthia coarctata

  هاورتیا کوآرکتاتا ستونی

  175,000 تومان
  Haworthia coarctata   خرید عمده: قیمت محصول هرکارتن 175,000 تومان سایز گلدان: 8 تعداد در کارتن: 16 عدد حداقل تعداد سفارش: 10 کارتن
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

  هاورتیا شیشه ای.

  4,000 تومان
  Haworthia cymbiformis فروش تک: قیمت محصول هر عدد 4,000 - 3,000 تومان سایز گلدان: 6
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

  هاورتیا شیشه ای

  65,000 تومان
  Haworthia cymbiformis فروش عمده: قیمت محصول هرکارتن 65,000 تومان سایز گلدان: 6 تعداد در کارتن: 25 عدد
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا زبرا گورخری

  هاورتیا زبرا گورخری

  8,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • هاماتوکاکتوس ستیسپینوس

  هاماتوکاکتوس ستیسپینوس

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • هاماتو کاکتوس ستیسپینوس

  هاماتو کاکتوس ستیسپینوس

  6,000 تومان80,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • نوتوخورشیدی

  نوتوخورشیدی

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • نوتو ساب مامولوس

  نوتو ساب مامولوس

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • نوتو خورشیدی Notocactus leninghausii

  نوتو خورشیدی.

  15,000 تومان
  Notocactus leninghausii خرید تک: قیمت محصول هرعدد 15,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • نوتو خورشیدی Notocactus leninghausii

  نوتو خورشیدی

  192,000 تومان
  Notocactus leninghausii خرید عمده: قیمت محصول هرکارتن 192,000 تومان سایز گلدان: 8 تعداد در کارتن: 16
  نمایش سریع محصول
 • نخل ماداگاسکار Madagascar Palm

  نخل-ماداگاسکار

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • نخل_ماداگاسکار Madagascar Palm

  نخل_ماداگاسکار

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • نخل گیی

  نخل گیی

  35,000 تومان
  گلدان سایز 14 بزرگ
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا هانیانا

  مامیلاریا هانیانا

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا نونسی

  مامیلاریا نونسی

  6,000 تومان80,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا گراسیلیس Mammillaria gracilis

  مامیلاریا گراسیلیس

  3,000 تومان38,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا گامری

  مامیلاریا گامری

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا رودانتا

  مامیلاریا رودانتا

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا پلوموزا

  مامیلاریا پلوموزا

  249,000 تومان
  پیوندی
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا بومبایسینا

  مامیلاریا بومبایسینا

  175,000 تومان
  پیوندی
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا الانگاتا Mammillaria elongata

  مامیلاریا الانگاتا.

  ناموجود
  Mammillaria elongata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا الانگاتا Mammillaria elongata

  مامیلاریا الانگاتا

  ناموجود
  Mammillaria elongata خرید عمده: قیمت محصول هرکارتن 65,000 تومان سایز گلدان: 8 تعداد در کارتن: 16 عدد حداقل تعداد سفارش: 5 کارتن
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا اریترا

  مامیلاریا اریترا

  9,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • مامیلاریا آشیانه کمپ توتریچا

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • لیتوپس وانتسی

  لیتوپس وانتسی

  6,000 تومان98,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • لوفوفورا ویلیامزی (پیوندی)

  110,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • حراج! لامپرانتوس بلاندوس Lampranthus blandus

  لامپرانتوس بلاندوس.

  3,000 تومان 2,500 تومان
  Lampranthus blandus خرید تک، قیمت محصول هر عدد 3,000 - 2,500 تومان گلدان: سایز 6
  نمایش سریع محصول
 • لامپرانتوس بلاندوس Lampranthus blandus

  لامپرانتوس بلاندوس

  24,000 تومان
  Lampranthus blandus خرید عمده، قیمت محصول هرکارتن 24,000 تومان سایز گلدان: 6 تعداد در کارتن: 25 عدد
  نمایش سریع محصول
 • گلدان چوبی

  گلدان چوبی

  8,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • گلدان تنه درختی

  گلدان تنه درختی

  20,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • گلدان پلاستیکی

  گلدان پلاستیکی

  150,000 تومان350,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • گاستریا کاریناتا Gasteria carinata

  گاستریا کاریناتا

  15,000 تومان
  Gasteria carinata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 15,000 تومان سایز گلدان: 10
  نمایش سریع محصول
نمایش در هر صفحه :