• کود36-12-12

  کود36-12-12

  7,000 تومان
  NPK 12-12-36 خرید تک: قیمت محصول هر عدد 7,000 تومان 2 تا 5 بسته: قیمت محصول هر عدد 6,000 تومان 6 بسته به بالا: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان وزن: 100 گرم
  نمایش سریع محصول
 • کود10-50-10

  کود10-50-10

  7,000 تومان
  NPK 10-50-10 خرید تک: قیمت محصول هر عدد 7,000 تومان 2 تا 5 بسته: قیمت محصول هر عدد 6,000 تومان 6 بسته به بالا: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان وزن: 100 گرم
  نمایش سریع محصول
 • کود سولفات منگنز Manganese Sulphate

  کود سولفات منگنز

  7,000 تومان
  Manganese Sulphate خرید تک: قیمت محصول هر عدد 7,000 تومان 2 تا 5 بسته: قیمت محصول هر عدد 6,000 تومان 6 بسته به بالا: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان وزن: 70 گرم
  نمایش سریع محصول
 • کود اسید هیومیک Humic acid manure

  کود اسید هیومیک

  7,000 تومان
  Humic acid خرید تک: قیمت محصول هر عدد 7,000 تومان 2 تا 5 بسته: قیمت محصول هر عدد 6,000 تومان 6 بسته به بالا: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان وزن: 70 گرم
  نمایش سریع محصول
 • کود 20-20-20 NPK

  کود 20-20-20

  7,000 تومان
  NPK 20-20-20 خرید تک: قیمت محصول هر عدد 7,000 تومان 2 تا 5 بسته: قیمت محصول هر عدد 6,000 تومان 6 بسته به بالا: قیمت محصول هر عدد 5,000 تومان وزن: 100 گرم
  نمایش سریع محصول
نمایش در هر صفحه :