ساکولنت

 • هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

  هاورتیا گلابراتا.

  15,000 تومان
  haworthia glabrata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 15,000 - 12,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا کیمبی (ابلق)

  35,000 تومان
  ساکولنت هاورتیا کیمبی فورمیس ابلق Haworthia cymbiformis f. variegata اسم فارسی ساکولنت شیشه ای ابلق طبقه بندی شده سر خانواده: Xanthorrhoeaceae زیر خانواده: Asphodeloideae نوع: Haworthia
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا کوآرکتاتا ستونی Haworthia coarctata

  هاورتیا کوآرکتاتا ستونی.

  15,000 تومان
  Haworthia coarctata خرید تک، قیمت محصول هر عدد 15,000 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا شیشه ای Haworthia cymbiformis

  هاورتیا شیشه ای.

  4,000 تومان
  Haworthia cymbiformis فروش تک: قیمت محصول هر عدد 4,000 - 3,000 تومان سایز گلدان: 6
  نمایش سریع محصول
 • هاورتیا زبرا گورخری

  هاورتیا زبرا گورخری

  8,000 تومان96,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • نخل ماداگاسکار Madagascar Palm

  نخل-ماداگاسکار

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • نخل_ماداگاسکار Madagascar Palm

  نخل_ماداگاسکار

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • نخل گیی

  نخل گیی

  35,000 تومان
  گلدان سایز 14 بزرگ
  نمایش سریع محصول
 • لیتوپس وانتسی

  لیتوپس وانتسی

  6,000 تومان98,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • حراج! لامپرانتوس بلاندوس Lampranthus blandus

  لامپرانتوس بلاندوس.

  3,000 تومان 2,500 تومان
  Lampranthus blandus خرید تک، قیمت محصول هر عدد 3,000 - 2,500 تومان گلدان: سایز 6
  نمایش سریع محصول
 • گاستریا کاریناتا Gasteria carinata

  گاستریا کاریناتا

  15,000 تومان
  Gasteria carinata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 15,000 تومان سایز گلدان: 10
  نمایش سریع محصول
 • گاستریا بیکالر

  گاستریا بیکالر

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا نیکلاک مهره ای

  کراسولا نیکلاک مهره ای

  4,000 تومان55,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراسولا نودیکالیس Crassula nudicaulis

  کراسولا نودیکالیس.

  3,000 تومان 2,500 تومان
  Crassula nudicaulis خرید تک: قیمت محصول هر عدد 3,000 - 2,500 تومان سایز گلدان: 6
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا مسمبرانتموس

  کراسولا مسمبرانتموس

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا سم اسبی

  کراسولا سم اسبی

  8,000 تومان165,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا سارمنتوسا ابلق

  کراسولا سارمنتوسا ابلق

  4,000 تومان65,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا روپستریس عروسکی

  کراسولا روپستریس عروسکی

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراسولاتتراگونا Crassula tetragona

  کراسولا تتراگونا.

  3,000 تومان 2,500 تومان
  Crassula tetragona خرید تک، قیمت محصول هر عدد 3,000 - 2,500 تومان سایز گلدان: 6
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا پرفوراتا (مطبق)

  ناموجود
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراسولا اواتا Crassula ovata

  کراسولا اواتا.

  4,000 تومان 3,500 تومان
  Crassula ovata خرید تک: قیمت محصول هر عدد 4,000 - 3,500 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراسولا اواتا ابلق

  کراسولا اواتا-ابلق

  4,000 تومان 3,500 تومان
  Crassula ovata خرید تک: سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراسولا آربروسکانس Crassula

  کراسولا آربروسکانس.

  4,000 تومان 3,500 تومان
  Crassula arborescens خرید تک: قیمت محصول هر عدد 4,000 - 3,500 تومان سایز گلدان: 8
  نمایش سریع محصول
 • حراج! کراپتووریا فِردایوس Graptoveria Fred Ives

  کراپتووریا فِرد ایوس.

  3,000 تومان 2,500 تومان
  Graptoveria Fred Ives خرید تک، قیمت محصول هر عدد 3,000 - 2,500 تومان گلدان: سایز 6
  نمایش سریع محصول
نمایش در هر صفحه :