مطالب

جای مناسب گیاهان Placing the plant in the right place

جای مناسب گیاهان

جای مناسب گیاهانPlacing the plant in the right placeدر این مقاله بحث هوای مورد نیاز گیاهان در آپارتمان  و نور مورد نیاز در محیط های بسته و اینکه جای مناسب گیاهان شرح داده شده است.با مجله اینترنتی مزرعه کاکتوس ایران ...
0
عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان عناصر مهم برای رشد گیاهان (18 عنصر برای رشد گیاهان) NPKخاک منبع اصلی تغذیه تمام گیاهان است درک خواص شیمیایی خاک از نظر شناختی مهم است.بیشتر گیاهان به ۱۸ عنصر برای رشد و کامل کردن دوره زندگی ...
0