کمبود آهن در گیاهان

كمبود آهن در گياهان

کمبود آهن در گیاهان

Iron deficiency in plants

کمبود آهن در گیاهان

ماده غذایی آهن،یکی از مواد غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باغی لازم است و در تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش ارزنده ای دارد. به دلیل آهکی بودن بخش زیادی از خاک های زراعی و باغی کشورمان، بسیاری از محصولات زراعی از کمبود آهن رنج می برند.
نشانه های کمبود آهن معمولاً از برگ های جوانتر گیاه شروع می شود. دراثر کمبود آهن لکه های مایل به زرد بین رگبرگ های برگ های جوان ایجاد می شود ولی رگبرگ ها سبز باقی می مانند. با ادامه این کمبود و در مراحل بعدی، زردی در تمام برگ به سرعت پیشرفت می کند.
آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن

نحوه تشخیص کمبود :

در موارد کمبود شدید آهن، برگ ها کاملاً به رنگ سفید درآمده و ممکن است سوختگی به صورت لکه هایی در تمام برگ های گیاه نمایان شود
در برگ های غلات، کمبود ماده غذایی آهن به صورت نوارهای سبز و زرد رنگ در طول برگ دیده می شود. در این حالت رگبرگ ها به رنگ سبز و فاصله بین رگبرگ ها زرد می شود.
بایستی توجه داشت که درفصل بهار که معمولاً رشد و نمو گیاه زیاد است، به علت کافی نبودن مقدار آهن جذب شده بوسیله گیاه، رنگ برگ ها زرد می شود.
پس از فصل بهار که رشد و نمو گیاه کمتر می شود، مجدداً رنگ برگ ها کم کم سبز شده و بالاخره در آخر تابستان به محض اینکه رشد گیاهان زیاد شد، دوباره زردی در برگ ها بروز می کند.
به خاطر داشته باشیم که زرد شدن برگ ها تنها در اثر کمبود آهن ایجاد نمی شود، بلکه ازت و تعدادی از عناصر غذایی دیگر و برخی از آفات و بیماری های گیاهی نیز ممکن است باعث تغییر رنگ برگ ها شوند.
به هر حال آزمایش خاک است که کمبود یا کافی بودن میزان مواد غذایی قابل استفاده را مشخص می کند.
شایان ذکر است که عواملی همچون زیاد بودن pH خاک، عدم توازن و مقدار زیاد عناصر دیگر در خاک از جمله روی، مس، پتاسیم و کلسیم، آبیاری بیش از حد، کاهش اکسیژن خاک و کمبود مواد آلی خاک در ایجاد زردی ناشی از کمبود آهن در گیاهان نقش دارند.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها